top of page

7 Ekim - 11 Kasım 2023

"ÜTOPYA, İMGE, PERSONA" Sergi Kataloğu

“ÜTOPYA, İMGE, PERSONA"

 

   Yepyeni bir sergi dönemini, üç çağdaş sanatçının çalışmalarının bir araya geldiği "Ütopya, İmge, Persona" sergisiyle karşılıyoruz. Sergi ismiyle vurgulanan üç simgesel ifade, ayrı ayrı üç sanatçının eserlerini temsil etmekle beraber, sanatçıların bu simgelerde ortaklaşan eserlerini de ifade ediyor.

   Eserlerinde ütopik bir mekân oluşturan sanatçı Raşit Altun, arafta bir araya getirdiği kalabalık insan topluluklarını, resimlerinin merkez noktasına yerleştirdiği ışığa doğru yöneltir. Işık, sanatçının eserlerinde, yaşadığımız bu dünyanın idealinin metaforu gibidir. Aydınlığın mutlak ışığında tüm gölgelerin birazdan yok olacağı, dengenin vuku bulacağı ve herkesin ve her şeyin hafifleyeceği bir dünyanın ideali... Ölüm sonrası yaşamın idealleştirilen tüm güzelliklerinin bu dünyada oluşumunun olanağına ses verir gibi, arınmanın yaşamda başlamasına çağrıdır... Bambaşka bir dünyanın, bu dünyada da mümkün olabileceğini düşündürür.

   İnsanın doğa ve evren ile nasıl yaşaması gerektiği sorularına öneriler getiren Barış Sarıbaş, insanın çeşitlilik içeren erdemlerine dokunurken yeni bakış açıları sunmaya çalışıyor. Gerçekliğin bilinci zorlayan, acıtan, neşe veren, her türlü durumu kapsayan olgusuna karşılık; umut, beklenti insanı ayakta tutar ve bazen de bağımlı kılabilir. Sanatçı, kendine ait yarattığı çok katmanlı dünyasının, uzun yıllara dayanan oluşumunda sanatın farklı alanlarından beslenerek dönüştürdüğü imge dünyasını eserleri aracılığı ile izleyicilere sunmaktadır.

   İnsanı, spesifik bir konunun şemsiyesi altında, dolaylı bir irdelemeden ziyade doğrudan varlığı ile irdeleyen sanatçı Müslüm Teke’nin eserlerindeki yüz/yüzler, yaşam boyu sergilediğimiz ve görünür kıldığımız personamızın arkasında karanlık dehlizlere gömdüğümüz, gizlediğimiz, içimizde büyük kaoslara nedenler yaratan alt benliklerimize bir kapı olduğu hissi uyandırmaktadır…

   11 Kasım tarihine kadar devam edecek bu sergi vesilesiyle, ütopya, imge ve persona kavramlarını irdelemeye yöneleceğiniz bu deneyimde keyifli seyirler dileriz.

 

                                                                                                                                        Aliye Selin Berberoğlu

bottom of page