top of page

   Cadde160 Art Gallery, sanat etkinlikleri açısından İstanbul'da bir cazibe merkezi haline gelmekte olan Bağdat Caddesi'nde, isminden de anlaşılacağı üzere '160 Numara'da 2020 yılında kurulmuş ve bölgenin sanat ortamına katkı sunmaya başlamıştır.

 

   Ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerin Türk plastik sanatlarına da yansımaya başladığı ve her anlamda belirgin yenilenmelerin hissedildiği şu yıllarda, kaçınılmaz olarak sanat izleyicisinin ilgi ve arayışları da hızla değişime uğrama eğilimine girmiştir. 2020/21 pandemi sürecinin yarattığı olumsuz atmosferde ise, zihinlerde ve algıda başlayan bu değişim eğiliminin, doğrudan sanat eseri talep ve tercihlerine de yansıdığını;  güncel sanatın, daha geniş kitlelerin hayatına bir 'nefes alma' alanı olarak girmeye başladığını görmekteyiz.

 

   İşte bu yenilenme ve 'yeni sanat'a olan ilginin artma sürecinde biz de Cadde160 Art Gallery ekibi olarak, bizleri ziyaret ederek sunularımıza, öneri ve fikirlerimize değer verecek ve de değer katacak olan sanatseverlere ilgi duydukları sanatçıların yüksek performanslı eserlerini sunmayı ve uzun süreli bir bakış açısıyla, sanatçı ile sanatsever arasındaki birlikteliği güven ve devamlılık temelinde inşa etmeyi amaçlayan bir hedefle yola çıktık.

  Cadde160 Art Gallery kimliğimizle hem, gerek temsil ettiğimiz gerekse de iş birliği içerisinde olduğumuz sanatçılarımızın değerini ve kariyerini koruyup yücelten, hem de sanatseverlerin doğru adımlar atmalarına ve bu uzun soluklu serüvenlerinde sağlıklı kararlar vermelerine katkıda bulunmayı hedefleyen bir yerde; emeği, sanatı ve kalıcılığı önceleyen, sanatçı ile sanatsever arasındaki ilişkinin en adil ve sürdürülebilir olan noktasında durmakta kararlıyız.

   İddiamız ve amacımız: Kişiliğine, sanatına ve de kalıcılığına inandığımız sanatçıların en nitelikli eserlerini sizlere sunmak; böylelikle uzun vadede, hem sanatçıların hem de eser seçimlerinde bizi tercih eden sanatseverlerin karşılıklı memnuniyetini oluşturmaktır.

bottom of page