top of page

31 Mart - 30 Nisan 2022

"SENTAKS" Sergi Kataloğu

"SENTAKS"


  Bu sergide, sanatçının tüm duyularını yönelterek içselleştirdiği doğanın bir küçük ölçeğinden hareketle, sonsuz bir varlık-mekan alanının hayranlık verici yaratımına şahitlik ediyoruz. Bu yaratım, fiziki varlığımızın görüş kapasitesini aşarak çok daha geniş bir perspektife bizleri taşıyarak adeta görüş mesafemizi genişletiyor...


   İnsan varlığının nedensellik arayışını din ve mitolojiden doğaya yönelten Thales'ten bugüne 'arkhe', doğanın kaynağında aranmaya başlanmıştır. Bu arayış doğa felsefesini doğurmuş ve doğa felsefesi de bilim ile, tüm sanat dallarının multidisipliner ve interdisipliner arayışlarına ve de erişimlerine öz kaynak teşkil etmiştir. Bu bağıntı da yüzlerce yıllık bilim ve sanat tarihinin hatlarını oluşturmuştur.


   Birçok sanatçıya esin kaynağı olan bu arayışta Musa Güney, 'arkhe' arayışını doğanın detaylarına yöneltmekte ve sanatının felsefesini bu bağlamda temellendirmektedir. Sanatçı, detayların algımız düzeyindeki boyutlarını, sanatının yaratıcılığı ile büyük tuval düzlemlerinde yeniden ölçeklendirdiği eserleriyle mekan algımızı alt üst edip yeniden oluşturmaktadır. Bu yeni mekan algısı içinde sanatçı, ekspresif fırça hareketlerinin kaotik oluşumunu aynı zamanda adeta müzikal bir ritim ve harmoniyi anımsatan bir devinim içinde düzene sokarak uyumu yaratır ve somutlaştırır. Ve bizler izleyicileri olarak, eserlerinde biraz sonra doğanın melodisini işiteceğimiz hissine kapılıp gideriz... Boyanın uygulanması ve kazınması tekrarı içinde oluşan deseniyle adeta organik katmanlar yaratan sanatçının eserlerinde toprağın yaratım gücünün ilhamını duyarız...


   Sanatçı Musa Güney "Sentaks" sergisinde, görülmek üzere bakışımızı yönlendirmediğimiz bir varlık alanını gözler önüne seriyor ve bakmaya davet ediyor izleyicileri... "Gerçekten görüyor muyuz?" sorusundan ziyade "gerçekten bakıyor muyuz?" sorusunu biz izleyenlere yöneltiyor...


                                                                                                                                            Aliye Selin Berberoğlu

bottom of page