top of page

17 Aralık - 7 Ocak 2023

"KIRMIZI" Sergi Kataloğu

"KIRMIZI"

   “Kırmızı” sergimizde, 7 sanatçının kırmızı palet kullanarak hazırladıkları 18 çalışma yer almaktadır. Bu sergi, Aralık Ayı’nda kış mevsimini karşıladığımız soğuk günlerin başlangıcında, izleyicilerimizi renklerin en sıcağı olan kırmızı ile buluşturuyor…

   “Kırmızı” galerimizin ana rengi olmasıyla beraber, bu serginin oluşumundaki hareket noktası; renklerin devinimlerini minimum düzeye çekerek, izleyenleri daha çok form, biçim, desen gibi resmin diğer ögelerine yönlendirmektir. Sergide bir seyir süresince, yalnızca tek bir rengin izlenmesi, bir bakıştan ziyade derinlemesine görülebilmesi, aynı rengin içindeki sonsuz ton zenginliğinin keşfi ve kavrayışı sergi projemizin ana hedeflerindendir.

   Bu sergide izleyicilerimizi, farklı tekniklerle yapılmış tüm çalışmaları aynı mekanda izlerken, bir eserin rengi itibariyle başka bir eseri manipüle etmesi olasılığından uzak, resmin diğer plastik değerlerini keşfe davet ediyoruz.

   Renk seçiminde bilhassa kırmızıyı tercih etmiş olmamın sebebi şüphesiz ki sanat tarihinde kırmızı renginin sahip olduğu önemdir... Bu önem; tarih öncesi çağlardan günümüze ulaşan mağara duvarlarında resmedilmiş ilk sanat eserlerinde kullanılan 3 renkten biri olmasıyla başlamış olup, medeniyetlere ulaşmış ve günümüze gelinceye dek farklı medeniyetlerce çok sayıda farklı anlam kazanarak güçlenmiştir. Sanat tarihi boyunca kırmızının çok sayıda kullanılan tonu her dönemde, her eserde, her kültürde farklı sesler vermiştir. Toplumsal, sınıfsal, dinsel, psikolojik anlamları her zaman farklı dönüşümler içinde olmuştur.

   Sıra dışı bir deneyim yaşayacağınız bu sergide keyifli seyirler dileriz.

                                                                                                                                            Aliye Selin Berberoğlu

bottom of page