top of page

12 Mayıs - 18 Haziran 2022

"DÜNYALAR" Sergi Kataloğu

"DÜNYALAR"

 

   Dünyalar sergisi, 4 sanatçının eserleriyle yaşamı ve yaşamdaki oluşları kavrayış, ele alış biçimlerinin sessiz diyalektiğidir... Aynı dünyaya bakışın, tasvirci gerçekçi, minimalist, atomik ve fütürist 4 perspektifini sunmaktadır izleyenlere...

   Kadir Ablak'ın kavrayış biçiminde yaşam, yalın bir gerçeklikte oluşur. Bu gerçekliğe bir alternatif yaratmama bilinçli seçimi, izleyiciyi bir gerçekliğin kendi tabiatında oluşmuş estetiğine ve güzelliğine ulaştırma arzusundan doğar. Sanatçı, hayali bir güzellemeyi uzak tuttuğu eserlerinde, yaşadığımız dünyayla uzlaşının yollarını yaratır. Güzeli, eskimiş çatı tuğlalarına, bir ara sokağın bozulmuş kaldırım taşlarına gizler. Yaşamın izlerini, kapatmaya çabaladığımız dökülmüş duvar boyalarında daha da görünür kılar. Geçmiş ve bugünle, görüşümüzün ötesinden bir bakışa bizleri çekerek uzlaşıya çağrı yapar; ve bizler her gün neredeyse bir körlükle baktığımız aynı şehrin, sanatçının çirkin olanın estetiğini yarattığı eserlerinde güzelliğine ve ahengine hayran kalırız... Bu noktada da bir şehir kesiti, yaşamın her anına başka bir bakışı mümkün kılar...

   Metin Kalkızoğlu, minimalist bir yaklaşımla  boşluğu görünür kılar... Dünyayı, varlığı bir boşluğun içinde yaratır. Bu boşluk öyle bir mekan oluşturur ki; mekanın içinde tek bir ışık hüzmesi bile tüm mekanı fetheder. Ancak ışık, boşluk içinde bir rengin doğuşuna da erişemez. Renk hiçliğinde varlıkları oluşturan tek şey boşluğun içindeki salt ışık olur. Diğer yandan bu mekanda minimal boyuttaki varlıklar fiziki boyutlarını aşkın bir boyuta ulaşır, derinleşir ve büyürler. Az; çoğalır, çok; azalır... Ve bu noktada boşluk ışığa, ışık ise boşluğa yenilir. Sanatçı, resmin tüm öğelerini minimalleştirdiği eserleriyle varlık algımızı altüst ederek tek bir şey olanın manipülasyonsuz izleyişine olanak yaratır.

   Nevres Akın'ın eserlerinde ise fiziki duyusal görümüzden çok farklı bir evren ve mekan ile karşılaşırız. Sanatçı, eserlerinde bilimsel bir perspektife yaklaşarak, disiplinlerarası bir sentezden hareketle yepyeni bir mekan, evren  oluşturmaktadır. Atom altı parçacıkların rezonanslarını anımsatan çizgisel doğruların devinimleri üç boyutu oluştururken aynı zamanda, zamanın doğrusal akışını da anımsatmakta ve zamanı da bu bağlamda dahil ederek fiziksel mümkünlükte bir evren yaratmaktadır. Sanatçının mikro ölçekte, kaotik bir düzensizlikte desenlediği bu çizgisel doğruların, makro ölçekte bir mekan ve varlık oluşturuşu hayranlık uyandırır ve sanki tüm oluşlar ve varlıklar, bu doğruların rastlantısal kesişmeleri ile oluşmuş illuzyonik biçimler gibi görünür. Detaylarında oluşmayan bu biçimler uzak izleyiş ile ancak görünür hale gelebilmektedir. Bu bağlamda; sanatçının herşeyin teorisine ulaşmanın en küçük parçacıklardan yola çıkarak ulaşılabilecek olduğu kuantum teorisinin, sanatı ile kesiştiği yerde bambaşka bir perspektif biz izleyicilere sunulmakta...

   Eserlerinde ütopik bir mekan oluşturan sanatçı Raşit Altun, arafta bir araya getirdiği kalabalık insan topluluklarını, resimlerinin merkez noktasına yerleştirdiği ışığa doğru yöneltir. Işık, sanatçının eserlerinde, yaşadığımız bu dünyanın idealinin metaforu gibidir. Aydınlığın mutlak ışığında tüm gölgelerin birazdan yok olacağı, dengenin vuku bulacağı, ve herkesin ve herşeyin hafifleyeceği bir dünyanın ideali... Sanatçının canlı renklerle yarattığı, ışığın coşkuyla aydınlattığı bu araf, tinsel bir inancın araf tasavvurundan çok daha farklı görünmektedir. Ölüm sonrası yaşamın idealleştirilen tüm güzelliklerinin bu dünyada oluşumunun olanağına ses verir gibi, arınmanın yaşamda başlamasına çağrıdır... Bambaşka bir dünyanın, bu dünyada da mümkün olabileceğini düşündürür.

   4 'dünya'nın, 4 farklı 'dünya'ya açılan penceresine, sergimize hoşgeldiniz. Keyifli seyirler dileriz...

                                                                                                                                             Aliye Selin Berberoğlu

bottom of page