top of page

1 Temmuz - 4 Eylül 2021

"BİRLİKTE YAZ" Sergi Kataloğu

"BİRLİKTE YAZ"

 

Sanat, insanlık tarihini farklı kategorilerde mercek altına alıp yazan tüm bilim dallarından farklı olarak, insanın duygu ve his dünyasını, eylem ve pratiklerinden aşkın olarak gerçekliğini, ilk insandan bugüne, alfabeler ve dillerden çok daha önce yazmaya olanak sağlamıştır. Zaman, çeşitli somut olanaklarla ifadeyi büyük ölçüde kolaylaştırmış olsa da, duygu dünyasını ifade etme noktasında tüm iletişim dillerinin bir noktada yetersiz kalışıyla karşı karşıya gelinmiştir. Bu noktada sanat, çok güçlü bir dışavurum yöntemi olarak ortaya çıkmıştır ve bu yöntemle insanlığın tarihinde insan, gerçekliğini bugüne ve yarına duyurmaya devam etmektedir. Yaşayan tüm sanatçılar insanlık tarihini bugün yeniden yazmaktadırlar. Geçmişi duygularla damıtarak bugünü, bugünü damıtarak da yarını yazmaktadırlar. Böylelikle, sergimizde eserleriyle yer alan her bir sanatçı, aslında tarihe de bir sayfa daha bırakmaktadır.

 

 14 sanatçı, 14 bellek, 14 dünya...

 

Bu sergide de eserler adeta tarihin kronolojik sıralamasında bir araya gelmekte. Bu sıralama; medeniyetin ilk söylemleri ile başlayıp, insanın benlik arayışı, özgürlük özlemi, doğa ile ayrılmaz ilişkisi, kent yaşamındaki buhranı, aşılması zor düşünsel sınırları, aidiyet sancıları, yanlızlığı, ölüme varan varoluşu ve hiçliği ile devam etmektedir. Nihayetinde bu kavramların yörüngesindeki insanın duygu devinimlerinin suretlere sirayetlerine dek varır. Tüm bu soyut kavramlar sanat eserlerinde somutlaşır ve izleyiciye yaşanmamış geçmişi ile dahi bir köprü kurar. "Birlikte Yaz" sergisiyle, sanatçıların tarihe bıraktığı bu sayfaya şahitlik ediyor, değişen ve değişmeyen duygularımızın ortaklığında yeniden buluşuyoruz.

Sergiyi eserleri ile var eden sanatçılarımıza ve tüm süreçte desteğini aldığımız Sanat Danışmanımız Kadir Ablak'a teşekkürlerimizle...

Aliye Selin Berberoğlu

bottom of page