top of page

18 Mart - 29 Nisan 2023

"KANATLAR BİRBİRİNE ÇARPTI" Sergi Kataloğu

“KANATLAR BİRBİRİNE ÇARPTI” – August BÜRGER

 

   Ekin Nayır, Öznur Eren, Sema Çulam  ve Serap Atala eserlerinden oluşan bu sergi, Bürger’in bir mısrasından yola çıkarak “umut ve dayanışma” teması etrafında şekilleniyor...

   Farklı konuları ele alan, farklı medyumları kullanan ancak sanat üretimine bakışları çok da farklı olmayan ve bu sergi ile ‘kanatları birbirlerine çarpan’ sanatçılarımız, izleyiciye umut, estetik ve görsel hikayeler vadeden, duyumsatan eserleriyle, yok olup gitmekte olan dünyamız ve çevremiz hakkında bir farkındalık yaratmaya katkı sağlamayı hedefliyorlar...

   Sergide ‘kanatları birbirine çarpan’ sanatçılar hakkında kısaca neler söylenebilirdi?

   Ekin Nayır, resimlerinde umuda, düşe ve gülüşe selam vermektedir. Bugün yine yepyeni sözlerinin olduğunu ve elbette yarın da olacağını söyler.

   Öznur Eren resimlerine teknik bir gözle bakacak olursak, doğadan hareketle kendi bilinçaltını resme dahil ederken, açık-koyu etkisini ve biçimi sorgulayan kompozisyonlarını Post Empresyonist bir dille oluşturduğunu görürüz ve bu dil, izleyiciye, klasik-güncel arasındaki o duygu yoğun noktada eserle bağ kurmasının yolunu açar.

   Sema Çulam, resimlerinde doğadaki ve hayatımızdaki çürümeye bir başkaldırı olduğunu söyler... “Keşke dünyamız hayal ettiğim kadar temiz kalabilseydi; ancak umut hep vardır, ben de bu naif umudu paylaşmanın peşindeyim.” der.

   Resimlerinde duyarlı bir tat ve masalsı bir atmosfer yaratmayı hedefleyen Serap Atala ise renk, doku ve hayal gücü ekseninde derinliği olan, zaman ve mekan kavramlarından arınmış sessiz ve dingin bir dil kullanarak kendisini ifade eder...

   İşte birbirine çarpan bu kanatlardan yayılan umudu duyumsamanız için hümanist değerleri, tevazuyu ve huzuru önceleyen bu nefes açıcı sergimize sizleri bekliyoruz.

 

                                                                                                                                                               Serap Atala

bottom of page